Spolupráce

Staň se dobrovolníkem
Hledáme dobrovolníky na skupinové akce i samostatnou činnost v oblastech výsadby dřevin a hledání nových  míst k výsadbám v okolí Vašeho bydliště.

Sázíme stromy. A co děláte vy?


Máte volný pozemek a chcete se stát naším spolupracovníkem -
1. Začnete sbírat semena stromů a keřů v nejbližším okolí.
2. Založte školku
3. Sázejte stromy Naše organizace Vám poskytne konzultace v těchto tématech. Případně Vás můžeme osobně navštívit na vašem pozemku.
Nemáte li vlastní pozemek, můžete spolupracovat na pozemcích organizace.
Můžete se stát naším spolupracovníkem.
Na světě je 6 mlrd lidí. Vysadíme li každý za rok 10 stromů můžeme žít i bez ekonomického růstu.

 

Staň se členem spolku

 

Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba. Stači odeslat žádost.


Členství ve Spolu je podmíněno zájmem a znalostmi členů, a má sedm základních stupňů, členský příspěvek je dobrovolný.

 

Každý nový člen skládá zkoušku. Zkouška je formou veřejné besedy, kterou presentuje nový člen Spolku. Každý rok nový člen skládá jednu zkoušku formou veřejné besedy prezentující jedno ze sedmi témat v prostorách ekocentra Tři Dvory 2, případně jinde dle dohody. Témata jsou seřazena postupně v učebnici samozásobitelství, která je rovněž okruhem témat a základním studijním materiálem ke zkouškám.
První rok tedy skládají zájemci o členství ve Spolku PagoPago zkoušku formou veřejné besedy z okruhu témat pěstování, množení, péče o ovocné dřeviny, dále po jednotlivých ročnících jak je uvedeno v učebnici samozásobitelství. Složení zkoušky je podmínkou pro členství ve Spolku. Každý nový člen během roku presentuje naučené téma min. na 5 veřejných besedách kdekoliv na území České republiky, což dokládá u následující zkoušky. Rovněž tak další témata v závislosti na svých znalostech a praktických zkušenostech.
Členství má sedm stupňů každý stupeň je okruhem témat k samozásobitelství a trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Složením sedmé zkoušky se člen stává základním členem Spolku. A očekává se od něho realizace vlastního společensky prospěšného projektu pakliže tak již nečiní. Minimálně však vedení některého ze stávajících projektů Členské organizace Spolku PagoPago, do kterých se členové zapojují v průběhu sedmi let, během nichž skládají jednotlivé zkoušky.

Člen je povinen jednou ročně zasadit 100 ks. dřevin na akcích spolku v průběhu jednoho kaledářního roku. Členský příspěvek - 500 Kč. je zcela dobrovolný a anonymní. Pokud člen za celou dobu členství nezaplatí ani korunu je stále členem se stejnými právy kteréhokoliv člena Spolku PagoPago. Každý člen dostane v ceně členského přízpěvku sazenice zdarma. Další sazenice pro vlastní potřebu nakupují členové spolku s 50% slevou, pokud je vysazují na svůj pozemek. Nebo si je mohou vypěstovat na pozemcích spolku, potom je mají zdarma.

Členové spolku rovněž dostanou sazenice zdarma  pro výsadby na akcích spolku. Tyto akce mohou sami organizovat.

Žadatel o členství ve Spolku PagoPago je na svoji osobní žádost přijat do tříměsíční lhůty čekatele na členství. Během této doby složí zkoušku formou veřejné besedy z prvního okruhu témat "množení, pěstování, péče o ovocné dřeviny". Ve fázi čekatele může žadatel o členství přijíždět na osobní konzultace. Účastní se všech akcí Spolku i akci určené pouze pro členy Spolku PagoPago. Tato lhůta je určena ke vzájemnému poznání.
Po úspěšném složení zkoušky formou veřejné besedy je přijat za řádného člena Spolku PagoPago. Další zkoušku skládá v průběhu jednoho roku dle témat uvedených v učebnici samozásobitelství. Po složení všech sedmi zkoušek a uspořádání min. 5 vlastních besed každý rok, povinných k připuštění k další zkoušce
Se stává základním členem Spolku PagoPago.


Členství je podmíněno znalostmi a osobní iniciativou ve veřejně prospěšné činnosti. Nikoliv finančními prostředky.
Těšíme se na setkání.

S pozdravem a přáním pokojného dne za spolek PagoPago Josef Čermák

V případě dalších dotazů volejte 776131404

Darujte půdu pro projekt RE-WILDING

Sháníme kousky půdy (stačí i několik metrů čtverečních) v lánech polí, příkopy cest, zaniklé cesty (v polích), okolí sídel, neplodná půda, plochy k revitalizaci, haldy....

Na této půdě vytvořime mini-rezervace s autoregulační výsadbou. Budou označeny "RE-WILDING". Tyto pozemky budou vždy přístupné a stanou se malými ostrovy života, v nichž naleznou útočiště koroptve, zajíci, polní králíci, zpěvní ptáci, hmyz, divoké včely, zkrátka všechna zvířata a rostliny, vytlačené na okraj kulturní krajiny.