Filosofie

Navracíme do krajiny stromy a keře.

Postupujeme dle námi vypracované metodiky adaptačních opatření.

 

Co děláme:

 

Autoreguláční výsadby

Pěstujeme stromy starých odrůd

Školka sazenic

Sbírame semena stromů

Přednášky, besedy, workshopy

Teambuilding

Teamspirit

Hledáme to, co nás spojuje.


Všechny bytosti potřebují lásku, útočiště a učení.


Všechny bytosti dýchají - Stromy produkují kyslík.


Všechny bytosti pijí a přijímají potravu - Stromy poskytují potravu a udržují vodu


Všechny bytosti v něco věří, minimálně ve svou existenci.


Všechny bytosti potřebují útočiště - Stromy poskytují útočiště.


Všechny bytosti potřebují učení - vše důležité pro život se můžeme naučit a odpozorovat z přírody.


Všechny bytosti mohou žít v symbióze, žijeme na symbiotické planetě.

Stromy nás učí milovat.

 

Všechny bytosti potřebují stromy.

 

 

 

Filosofií spolku je Milovat:
  1.  Umožnit každému (nejen člověku) uspokojení základních životních potřeb.

  2. Umožnit každé bytosti mít právo na přírodu a dosáhnout jí, dle jejich specifických potřeb a nároků vycházejících z klimatických a přírodních poměrů.

  3. Přiznat každé bytosti právo na zemi, čistou vodu, zdravou a plnohodnotnou potravu, čistý vzduch, slunce, útočiště, rodinu, učení. Zajistit a umožnit udržet každé bytosti tyto podmínky.

  4. Umožnit lidem žít a pracovat v přírodě

  5. Umožnit přírodě žít a pracovat mezi lidmi

  6. Zamezit devastaci půdy

  7. Rozhojňovat život, jeho druhovou rozmanitost.