Blog

Příběh Pago Pago

25.11.2018

 

Milí přátelé, blíží se advent a s ním i ztišení, hledání a nalézání odpovědí.

 

Příběh PagoPago. Vše začalo v Ráji, v Českém ráji, kde vznikla organizace „Jabka hrušky“, která navazovala na práci členů ČSOP. Kladla si za cíl uchovat genofond krajových odrůd ovocných dřevin. Začali jsme předpěstovávat krajové odrůdy z Českého ráje a vysazovat je v krajině, do polí. Vzápětí se zrodila se potřeba předat tuto znalost mladší generaci, chodili jsme do škol učit děti pěstovat a sázet stromy.

Nicméně výsadby v krajině spolu s trávou posekali, stromy v polích zaorali a školu, kde jsme učili děti pěstovat stromy, zavřeli.

 

A tak jsme odjeli z Čech, ze země, kde lidé nepotřebují stromy, hledat skutečnou Rajskou zahradu. V místech, kde podle Bible Rajská zahrada byla, jsme našli pustinu bez vody. Ale kousek dál, v Arménii, jsme potrefili na nejstarší jabloňové lesy, v Gruzii spatřili hrušně na svazích Kavkazu. Na Sibiři starobylé jabloně z dob, kdy tudy procházely karavany s hedvábím. Poznali jsme, že ovocné stromy jsou neoddělitelnou součástí života člověka, jsou nejstarším kulturním dědictvím lidstva. Viděli jsme kvetoucí stromy vypěstované a vysazené lidmi, ale také krajinu, kde člověk život zahubil. Viděli jsme jezera a řeky bez vody, pouště v místech, kde ještě nedávno rostly stromy. Pusté vesnice, suché studny a pole, kde dnes roste pouze kamení.

 

Po návratu do Evropy jsme koupili plachetnici a začali v Holandsku v knihovnách učit lidi pěstovat stromy ze semen. Takto vznikla mezinárodní ekologická organizace PagoPago, která si od začátku klade za cíl pomoci přírodě osadit planetu Zemi stromy a dosáhnout trvale udržitelného rozvoje společnosti v mezích únosnosti krajiny. Když už na lodi nebylo místo pro množství stromků v květináčích a nebylo kam je vysadit, vrátili jsme se do Čech.

 

Tak v Čechách byla založena organizace PagoPago. Paradise garden organisation.

Dveře do Ráje jsme našli rozvalené a zahradu vypleněnou. Nyní je na nás vysadit a vypěstovat novou rajskou zahradu. Můžeme, máme k tomu prostředky, energii, znalosti. Pěstujeme, sázíme, učíme všechny, kdo mají zájem jak množit, pečovat o dřeviny, zachovat v krajině vodu a hlavně život v celé jeho kráse a rozmanitosti. Život, jehož projevem je i člověk, neoddělitelná součást přírody.

 

Cíl

Cílem mezinárodní ekologické organizace PagoPago (paradise garden) je zalesnění planety Země. Nalezení rovnováhy mezi potřebami všech částí přírody, jejíž neoddělitelnou součástí je také člověk. Tím, že dosáhneme trvale udržitelného rozvoje společnosti v mezích únosnosti krajiny s maximální možnou biodiverzitou danou přírodními podmínkami. Jak na to? Sázet a pěstovat generativně množené byliny, keře a stromy v co nejpestřejší druhové skladbě po celém světě.

 

Činnost

Za jediný rok existence spolku ekologická organizace PagoPago na území České republiky jsme vysadili více než 100 000 stromů v krajině, vypěstovali a rozdali lidem zdarma 300 000 stromků, uspořádali množství besed a vzdělávacích programů pro školy i širokou veřejnost na témata pěstování, výsadba množení ovocných dřevin. Za finanční podpory Olomouckého kraje provozujeme galerii současného umění a lidové tvorby Olomouckého kraje, loutkové kočovné divadlo, točíme dokumentární film "Přírodní statek", vydáváme knihu "O lidech, kteří sází stromy". Tímto jsme propojili několik tisíc lidí se společným zájmem pěstovat stromy.

 

Kdo jsme

Jsme lidé, příroda, krajina. Jsme neoddělitelnou součástí přírody. Jsme kreativní bytosti a podílíme se na životě přírody. Jsme skupina lidí, kteří pěstují a sází stromy. Jsme šťastní, protože jsme a můžeme být, můžeme milovat a žít v souladu s přírodou.

 

Proč to děláme

Člověk překročil mez únosnosti krajiny. Spotřebováváme 5,7 krát více, než nám Země může trvale nabídnout. Ubývá voda, vysychají studny, potoky, prameny. Ubývá orná půda, ztrácí svoji kvalitu, mizí její schopnost vsakovat vodu a obnovovat život. Klesá druhová rozmanitost přírody. Umírají lesy, většina stromů na území ČR je ohrožena suchem nebo usychá. Stromy trpí stresem stejně jako člověk, potřebují vodu, živiny, společnost. V důsledku bezohledného lidského počínání dochází k fragmentaci krajiny a k ještě rychlejšímu vymírání druhů.

 

S pozdravem a přáním pokojného dne za spolek ekologická organizace PagoPago Josef Čermák

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Vybrané články

Městské biokoridory

26.10.2015

1/1
Please reload

Archiv
Please reload

Podepište se
  • Grey Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now