Blog

Družstevní vlastnictví

10.06.2018

Milí přátelé, soukromé vlastnictví nám znemožňuje aktivně reagovat na měnící se stav přírody devastované člověkem. Soukromé vlastnictví je čistě lidským produktem umožňujícím nerovnoměrné a trvale neudržitelné využívání fyzikálních zdrojů. Celá příroda je stejně jako lidské tělo založena na sdílení a sounáležitost. Zvířata se pohybují, voda teče, oblaka plynou po nebi, déšť padá na zem. Pokud by příroda, nebo lidské tělo začalo fungovat na principu soukromého vlastnictví, do několika málo let by celý přírodní systém zkolaboval. Představte si, že by si ruce řekli, že jídlo je pouze jejich a přestali by Vám podávat jídlo do úst. Nebo koryto řeky, že mu patří voda která jím protéká.
Soukromé vlastnictví vede k devastaci a zániku přírody, lásky a pokoje na Zemi.
Spolek Ekologická organizace PagoPago se usnesl na tom, že veškerý majetek, který vlastní bude užívat formou družstevního vlastnictví. Jako první projekt realizujeme družstevní dům v Litovli Tři Dvory 2, sídlo spolku. Nabízíme zde prostory pro realizaci družstevních bytů. Součást družstevního vlastnictví je sdílení společných prostor, zahrady, skleníku, sklepa, studny, chlívu a včelínu. Každý družstevník je podílníkem. Myslíme si, že družstevní vlastnictví je prvním krokem ke schopnosti sdílet a respektovat sebe i druhé. Ke schopnosti, kterou jsme díky soukromému vlastnictví ztratili a znovu je jí třeba se naučit, abychom mohli nalézt cestu zpět k životu v jednotě s přírodou.
Jak družstevní vlastnictví bytů, půdy, lesa, atd. funguje? Ukážeme na analogii se spoluvlastnictvím firmy.

 

Představte si, že jste jeden z deseti spolumajitelů firmy, která vlastní pole, les, nebo bytový dům s tím, že (pro jednoduchost) jediným účelem této firmy je pronájem oněch deseti bytů v domě spolumajitelům firmy.

Dál si představte, že jste se jako spolumajitelé firmy dohodli, že každý z Vás pro jednoduchost vlastní stejný podíl na firmě (bez ohledu na to, že si od ní někteří spolumajitelé pronajímají menší a jiní větší byty v domě) a že jste se dále dohodli, že firma nebude pronajímat byty nikomu jinému, než svým spolumajitelům. Přesněji, že s podílem každého spolumajitele na firmě je přímo spojeno právo (nárok) na to, aby mu firma „musela" pronajmout konkrétní byt. Toto právo přechází i na nového majitele, pokud některý ze spolumajitelů svůj podíl na firmě prodá.
Když si teď za slovo „firma" dosadíte slovo družstvo a za spolumajitele členy družstva a za jejich spoluvlastnické podíly družstevní podíly (=podíly na družstvu), uvidíte, jak zjednodušeně řečeno, funguje bytové družstvo.
S pozdravem a přáním pokojného dne za spolek Ekologická organizace PagoPago Josef Čermák

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Vybrané články

Městské biokoridory

26.10.2015

1/1
Please reload

Archiv
Please reload

Podepište se
  • Grey Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now