Blog

Vracíme půdě život

31.05.2018

Milí přátelé, stát ve kterém žijeme nezadržitelně spěje k feudalismu. Ať již za feudála považujeme pana Babiše, pana Milka, nebo jiné majitele půdy nemůžeme od nich čekat jiný vztah k půdě než manažersky orientovaný na zisk a tedy devastaci půdy, úbytek vody v krajině a snížení biodiverzity.
A přitom kvalitní půda je hlavním faktorem na němž závisí obnovování života. Prach jsi a v Prach se obrátíš. Tato citace nám říká o smyslu bytí člověka v přírodě naprosto vše. Často slýcháte, půda má cenu. To je ovšem velká lež. Zkuste sníst balík peněz v hodnotě půdy. Zjistíte, že je bezcenná. Její smysl spočívá ve schopnosti obnovovat život. Život nás všech, kteří jsme neoddělitelnou součástí a kteří máme podíl na těle a krvi nedělitelného těla přírody. Jaký význam má vlastnit půdu, která se proměňuje v step, poušť ? Jaký význam má pronajímat půdu těm kteří Vám snižují její úrodnost a bonitu?
Spolek Ekologická organizace PagoPago přichází s jedinečnou nabídkou všem vlastníkům půdy, kterým není lhostejný život přírody, kvalita zemědělské půdy a její schopnost vázat vodu a obnovovat život. Nabízíme Vám možnost pronajmout půdu spolku Ekologická organizace PagoPago formou pachtovní smlouvy .
Spolek pomocí výsadeb krajinotvorných sadů stabilizuje pronajatou půdu, zlepší její bonitu a zvýší její úrodnost. Výsadby dřevin na půdě zabraňují větrné, vodní a sluneční erozi, zvyšují kapilaritu půdy objem vody v krajině, zvyšují biodiverzitu krajiny. Meziřádí obdělávaná v režimu 7 mi polního hospodaření zcela eliminují používání herbicidů, pesticidů, rodenticidů a nikoticidů. Tím se zlepší kvalita podzemní vody, přestane umírat hmyz, včely, zvýší se počet ptactva v krajině. Do zemědělské krajiny se opět vrátí život.
Majitelům pozemků platí spolek Ekologická organizace PagoPago daň z propachtované půdy a veškerý zisk z dotací investujeme do stabilizace a obnovy půdy, výsadeb lineární vegetace. Pozemky jsou volně přístupné a lidé mají možnost samosběru ovoce a pěstování zemědělských plodin v meziřádí. Min. Doba pachtu je 20 let.
Vracíme půdě život. Podpořte tuto iniciativu tím, že spolku Ekologická organizace PagoPago propachtujete zemědělskou půdu.
Za spolek Ekologická organizace PagoPago Josef Čermák

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Vybrané články

Městské biokoridory

26.10.2015

1/1
Please reload

Archiv
Please reload

Podepište se
  • Grey Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now