Blog

Zásadní problém trvale neudržitelného Českého hospodaření se zdroji spočívá v hospodaření soukromých firem

25.05.2018

 

Milí přátelé, zásadní problém trvale neudržitelného Českého, ale i celosvětového hospodaření s obnovitelnými i neobnovitelnými fyzikálními zdroji spočívá v hospodaření soukromých firem a jejich napojení na vládu země. Soukromé firmy se snaží v jakémkoliv oboru o maximalizaci zisku a to za každou cenu. Pokud soukromá firma vyrábí zmrzlinu, tato tendence se projeví množstvím zmrzliny a všudypřítomnou reklamou na zmrzlinu.
Začne-li však taková firma obchodovat s fyzikálními zdroji, nebo hospodařit na orné půdě, výsledkem je globální oteplování a odumírání lesních ekosystémů, devastace zemědělské půdy, vysušování krajiny, nevratné vytěžení zdrojů surovin, zánik ekosystémů. Soukromé firmy jsou zakládány za účelem zisku. Tudíž nemůžeme čekat, že se budou zabývat ochranou lesa, zemědělského půdního fondu a jeho trvale udržitelným užíváním. K tomu by měla sloužit legislativa, ale ta je lobisticky nastavena rovněž těmito soukromými firmami, stejná situace je i na úrovni států, které se chovají jako soukromé firmy s cílem maximalizace zisku z hospodaření ať již v lesních porostech na zemědělské půdě, nebo z prodeje fyzikálních zdrojů.
Soukromé firmy se snaží vydělat peníze. Toho dosahují minimalizací podílu lidské práce a nahrazení práce člověka těžkou technikou, stroji.
Těžké stroje devastují les, půdu vysušují a odvážejí krajinu, a lidé bydlící v této zdevastované krajině ztrácí obživu. Jsou nuceni nakupovat vše za peníze vydělané na spolupodílení se na devastaci přírody. Soukromé firmy platí co nejméně, a tak i lidé, kteří by byli ochotni pracovat za směšnou cenu odcházejí. Soukromé firmy najímají dělníky ze zemí s nižší životní úrovní, kteří se ovšem také snaží vydělat co nejvíce peněz a tak odváděná práce je málo kvalitní. Firmy v konečném výsledku nestíhají plnit zadanou práci a do přírodní krajiny tak přijíždí stále více strojů devastujících půdu, tisíce hektarů půdy jsou zalévány randapem, agrochemikáliemi a obnova přírodních ekosystémů se pro tyto firmy stává nutným zlem spojeným s těžbou. Navíc systém výběrových řízení není schopen reagovat na aktuální potřeby přírody. Plochy půdy se drtí pomocí těžkých fréz, disků a výsledkem je zánik života. Frézy vyvraždí vše a na ploše zůstane pouze prach v kterém jsou semleti všichni obyvatelé jak rostliny, tak živočichové do beztvaré hmoty.
Příroda se tak stala zlatou žilou, kde se střídají zlatokopové v podobě soukromých, manažery řízených firem, které si dosazují a sesazují ministry zemědělství, náměstky, ředitele státních podniků. Tento systém je neudržitelný a jeho výsledkem je bezohledná devastace lesa, zemědělské půdy, krajiny, zdrojů vody a nerostných surovin za vědomého souhlasu volené vlády a nevědomého souhlasu obyvatel, kteří si vládu zvolili.
Je nemyslitelné, aby tento stav pokračoval i nadále. Soukromé firmy mohou vyrábět zmrzlinu, ale v žádném případě jim nesmí být umožněno disponovat a mít přístup k fyzikálním zdrojům na kterých závisí život všech obyvatel planety Země. Jako je les, voda, půda, nerostné suroviny a další. Tyto zdroje musí být užívány trvale udržitelným způsobem a to nezajistí ani certifikáty, nebo legislativa. Je třeba jednoznačně zamezit přístupu soukromých firem k fyzikálním zdrojům a obchodování s nimi. O užívání a hospodaření s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji musí rozhodovat pouze organizace, které nejsou založeny za účelem zisku. A to v žádném případě nejsou soukromé společnosti, nebo obecní rady. Abychom mohli žít udržitelným způsobem nejen my, ale i další generace je třeba žít v občanské společnosti, kde každý z nás nese zodpovědnost za své konání, dělá činnost, která mu přináší obživu a je prospěšná všem bez rozdílu.
S pozdravem a přáním pokojného dne za spolek Ekologická organizace PagoPago Josef Čermák

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Vybrané články

Městské biokoridory

26.10.2015

1/1
Please reload

Archiv
Please reload

Podepište se
  • Grey Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now