Blog

Umění jsou Stromy

22.03.2018

Přátelé, rád bych se na následujících řádcích ohlédnul za besedami, které proběhly minulý měsíc na Kypru na téma „Umění jsou Stromy“.

Smyslem umění je transcendence lidského ducha k vyžším ideálům lidství, povznesení člověka k myšlenkám o lásce, rovnosti, bratrství, přátelství, sounáležitosti, pokoře. Umělec je tedy člověk, který umožňuje skrze své vlastní poznání, vložené do výtvarného díla, divákovi dospět k těmto hodnotám lidství. Umělec skrze tvorbu transcenduje hmotu, kterou je on sám, v nového člověka. Dochází k proměně. Umělec je tedy tím, kdo je proměněn a o jeho proměně svědčí výtvarné dílo, které bylo katalizárorem proměny.

Dnešní umění však transcenduje většinou pouze peníze na větší peníze. Umělci zaprodali své schopnosti. A tak namísto, aby svým dílem uváděli lidskou společnost ke skutečnému lidství a pravým hodnotám člověka, slouží destrukci, zmaru a zániku, uvádějící společnost pod nadvládu peněz, majetku a neukojitelné touhy. Dnešní umění je vskutku destruktivní a je smutným svědectvím doby. Umělec ničí, proměňuje dokonalé v nízké a zbytečné. Proměňuje přírodu a svůj život na peníze.

Kvůli malířům kácíme stromy, stavíme chemické a textilní továrny stavíme galerie a zdi pro jejich plátna, kvůli sochařům těžíme nerostné suroviny, betonujeme podstavce, kácíme stromy a upravujeme krajinu podle pohledových zón, kvůli zpěvákům a hudebníkům stavíme koncertní síně, továrny, sklady, obchody. Kvůli spisovatelům kácíme stromy, stavíme továrny na výrobu papíru, tiskařských barev, tiskáren, počítačů, stavíme knihovny, čítárny, kvůli archytektům ničíme naprosto vše, zaléváme krajinu neprostupným příkrovem betonu, asfaltu a skla.

Občas dojde k nějaké revoluci a zjistíme, že všichni umělci produkují pouze odpad končící na skládce.

Kde tedy hledat umění trvalé hodnoty? Jediným výtvarným dílem trvalé hodnoty transcendujícím jak umělce tak diváka, nebo posluchače je příroda, strom, keř, bylina, která se stala katalizárorem proměny. Ano, skutečným, pravým umělcem může být pouze člověk, který se podílí svým dílem na živém těle přírody - sází a pěstuje stromy, keře, květiny. Pod stromy i v jejich korunách nachází své místo život. Divák v němém úžasu v blízkosti tohoto díla usedá, naslouchá, pozoruje, zklidňuje své nitro, vyhledává a vrací se k tomuto dílu neustále po celý život. Divák se stává tvůrcem. Dílo, v němž je zpřítomněn, ho proměňuje, povznáší k vyšším lidským ideálům, které se stávají jeho hodnotami. Jeho svět se mění, prochází proměnou. A tak umělec, kreatur,  proměněn svým dílem - živým stromem, keřem, květinou, proměňuje své okolí v živou přírodu, jejíž je součástí. Tak se umělec stává svým dílem, v  němž je neustále přítomen. Vzniká a zaniká v rozličných přírodních formách, stejně jako dílo, na kterém se podílí svým životem.

 

S přáním pokojného dne, za ekologickou organizaci PagoPago, Josef Čermák.

www.pagopago.org

facebook: facebook.com/groups/pagopago.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Vybrané články

Městské biokoridory

26.10.2015

1/1
Please reload

Archiv
Please reload

Podepište se
  • Grey Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now