Blog

Proč se kácí v CHKO? Proč stát platí státu?

16.01.2018

 

   Proč se kácí stromy na území CHKO?

 

Zřizovatelem CHKO je Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Zřizovatelem Lesů České Republiky (LČR) a Vojenských lesů (VL) je ministerstvo zemědělství.

 

Cílem CHKO je ochrana životního prostředí.

Cílem LČR a VL je v souladu se státní politikou maximalizace zisku - výsledky hospodaření LČR (poslední velké státní firmy)

Jinými slovy: Hlavní příjmy státu jdou také z prodeje dřeva.


CHKO je organizací jejíž rozpočet tvoří tři položky:

1. výdaje na provoz

2. výdaje na platy

3. výdaje na kompenzaci škod

 
   Území CHKO je tvořeno pozemky ve vlastnictví státu, jejichž správci jsou LČR, VL, CHKO, obecních lesů (rovněž pozemky ve vlastnictví státu), církevních lesů a lesů soukromých vlastníků.

  Zájmy všech vlastníků, mimo zprávy CHKO je maximalizace zisku z lesního hospodářství (prodeje dřeva).

   Zpráva CHKO nemůže ze zákona zakázat kácení stromů na území CHKO, může pouze nařídit, jaké stromy se budou na území CHKO vysazovat. A omezit plochu mýtiny na 1 ha z povolených 2 ha. Chce-li zpráva CHKO ochránit jakýkoliv strom na území CHKO před ziskuchtivými majiteli, musí vlastníkům stromu platit kompenzaci vzniklé škody (náhradu újmy) za to, že ten daný strom nemohou skácet, a to trvale, dokud je strom předmětem ochrany.

   Tedy CHKO musí platit, platit a platit za to, že ještě máme na území CHKO mimo státní pozemky ve zprávě CHKO nějaké stromy, hmyz, ptactvo, mykorhizní společenstva, svázané svými životními potřebami s těmito stromy.

  Paradoxní však je, že platí nejen soukromým vlastníkům, ale také státním firmám, kterými jsou správci státního majetku LČR, VL, obecní lesy.

   Tudíž ministerstvo životního prostředí platí ministerstvu zemědělství a obcím každý rok gigantickou sumu za to, že LČR a VL nevykácí všechny stromy na území CHKO které přicházejí do obmýtního věku, a dále každoročně platí kompenzaci za to, že tyto stromy již jednou vyplacené narůstají na hmotě potažmo na ceně.
Otázkou je, co se stane, až ve státním rozpočtu nebudou peníze na vyplácení újmy za nevytěžené stromy na území CHKO.

 

Peníze ze státního rozpočtu, které by mohly být použity k vykoupení lesních pozemků, travních porostů na území CHKO od soukromých vlastníků, čímž by se zajistila komplexní a trvalá ochrana lesních porostů, travních porostů, vodních zdrojů na území CHKO a Národních parků před ziskuchtivými majiteli a správci státního majetku jsou tak pouze přerozděleny mezi jednotlivými ministerstvy a orgány státní zprávy a ztraceny v nenasytné tlamě státního molochu.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Vybrané články

Městské biokoridory

26.10.2015

1/1
Please reload

Archiv
Please reload

Podepište se
  • Grey Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now