Blog

Alternativní pohled na vývoj společnosti

14.12.2016

Společnost celého světa přechází pod správu univerzit

   

 1. Zrušení senátu,

 2. Zrušení parlamentu, nahrazení parlamentu radou učitelů. Radu učitelů tvoří příslušní univerzitní vyučující zastoupeni ze všech univerzit dle příslušných oborů. Tato funkce je bezplatná a čestná – je výsadou cti. Kdo ji zastává, je nositelem morálky, vyučující vykonávají funkci v radě v místě mateřské univerzity, člen rady je stále činným profesorem mateřské univerzity.

 3. Rada vyučujících volí prezidenta. President má právo veta a je nejchudším z chudých. Jeho konání je vzorem a ideálem lidství. Jeho konáním je láska.

 4. Univerzity volí učitele do rady učitelů, rada ustanovuje a přijímá nové zákony v rámci dlouhodobého plánu rozvoje na 1000 let. Rada volí a odvolává ředitele škol-starosty obcí. Může tak činit i na návrh obcí.

 5. Definitivní Znárodnění veškeré půdy a nemovitostí. Stávající podniky dále pokračují, podléhají však radě učitelů a smyslem jejich konání je blaho všech bytostí na planetě Zemi. Rada učitelů řeší jejich další vývoj, plán rozvoje a zaměření výroby, příp., pokud shledá, jejich výrobu určenou pro konzum a ekonomický růst - tyto podniky zruší. Plán rozvoje se vypracovává ve výhledu 10 000 let a zvažuje veškeré možné důsledky činnosti podniku. Do doby vypracování dlouhodobého plánu je vydána absolutní uzávěrka těžby nerostných surovin. Nerostné suroviny jsou šetrně využívány pouze v nejnutnější míře s ohledem na jejich neobnovitelnost.

 6. Zrušení katastru nemovitostí, pozemkového fondu, SZIF, a dalších příslušných úřadů.

 7. Zastavení ekonomického růstu, započít ekonomický pokles na hranici životního minima a tuto hranici stanovit podle limitu trvale udržitelného života.

 8. Je vydána úplná stavební uzávěra včetně nedokončených staveb. Domy, v nichž není trvalé bydliště, se považují za neobydlené a společnost je nabídne k bydlení. Dům není osobním vlastnictvím, člověk ho užívá po dobu svého života, může ho užívat i generačně. Dům se nedá prodat. Není – li užíván, přechází v užívání obce.

 9. Zrušení stavebního úřadu

 10. Zrušení krajů

 11. Samozásobitelství v rámci okresů, každá obec vytvoří obecní podnik s přidruženou výrobou, předsedou je absolvent VŠ v příslušném oboru.

 12. Stanovení jednotného platu dle životního minima. Bez rozdílu. Bez ohledu na počet zastávaných funkcí. Každý občan dostane každý měsíc plat.

 13. Pracovní povinnost, kdo nepracuje, půjde do vězení, kde si náklady na pobyt odpracuje, jinak zemře hladem. Vězeň může kdykoliv požádat o pracovní místo na svobodě a bude mu přiděleno. Kdo má práci a nepracuje, jde rovněž do vězení-pracovních táborů.

 14. Zrušení pracovních úřadů

 15. Každá práce musí být ve shodě s principy trvale udržitelného života

 16. Zrušení sociálních dávek. Rodina přebírá veškeré sociální funkce, nemusí být pokrevní. Rodina = Obec. Rodina zajišťuje péči o seniory, sirotky - bezdětní nebo dle průměru v obci, tělesně a duševně postižené - rovněž jim zajišťuje práci dle jejich možností.

 17. Každá obec provozuje obecní podnik (nezisková organizace) a disponuje okolními pozemky. Zisk z obecních podniků používají podniky na svůj rozvoj, školství, důchody.

 18. Starosta obce je ředitelem školy a učitelem v jedné osobě, je rovněž členem správního výboru obecního podniku a podléhá radě učitelů – spadá pod místně příslušnou univerzitu. Má právo veta. Pobírá jeden plat.

 19. Školní sbor je totožný se zastupitelstvem obce a rovněž správní radou obecního podniku

 20. Každá obec musí mít obchod, lékaře, školu, společenskou místnost a rekreační zařízení.

 21. Každá obec má daný počet členů v závislosti na klimatických a přírodních podmínkách s ohledem na trvale udržitelný život. Nesmí být překročena mez trvale udržitelného života. Doprava se realizuje v co nejkratších vzdálenostech. Obec je samosprávná a v co největší míře samozásobitelská.

 22. Zrušení Sociálního úřadu

 23. Každý dostane práci v místě bydliště, pokud ne, bude mu nabídnuta v jiném místě včetně bydlení.

 24. Plánované školství, každý absolvent má pracovní místo. Pracovní náplň primárně vede k ochraně přírody, kultury a trvale udržitelnému způsobu života.

 25. Pokud v dané společnosti není na trhu více pracovních míst a hrozí, že absolvent nenajde práci - bude automaticky vzdělán v zemědělských, lesnických, rybářských oborech a poslán do rozvojových států realizovat dané projekty vedoucí k trvale udržitelnému způsobu života.

 26. Veškerá činnost člověka směřuje k blahu a štěstí druhých.

Milovat a být milován, láska nic než láska.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Vybrané články

Městské biokoridory

26.10.2015

1/1
Please reload

Archiv
Please reload

Podepište se
 • Grey Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now