Vracíme půdě život 

Milí přátelé, v návaznosti na celosvětové dění, vedoucí k odlesnění planety a následné ztrátě biodiverzity, úbytku vody a obživy, nutící stále více lidí k migraci do měst, zahajujeme projekt "Družstevní školky dřevin", první školka má vzniknout v ČR. Záleží na štědrosti mecenášů a podílníků (družstevníků). Předpokládaná produkce dřevin je 1 mil. sazenic ročně. Školka nabízí komplexní vzdělávání v oblasti pěstování dřevin pro studenty z celého světa. Studium je zdarma. Školka produkuje dřeviny v režimu 7-mi polního hospodaření bez použití agro-chemikálií. Produkce školky je využita pro realizaci družstevních zakázek na výsadby, údržbu veřejné i soukromé zeleně. Pro fyzické osoby poskytuje školka jednoleté sazenice zdarma.
Družstvo bude založeno jako součást spolku Ekologická organizace PagoPago, respektuje a naplňuje jeho zájmy a filosofii. Zájemci o účast v tomto druzstvu se mohou hlásit na kontaktních údajích spolku Ekologická organizace PagoPago. Družstvo bude mít zřízeno svůj vlastní transparentní účet, na který družstevníci složí svůj vklad jedno jaké výše. Výše vkladu se rovná velikosti podílu. Každý družstevník má jeden hlas a právo věta nehledě na velikost podílu.
Podíl v družstvu je možné prodat, nelze však prodat část družstva. Za sumu, vloženou družstevníky na účet, družstvo zakoupí pozemek a vybavení pro zahájení činnosti. Každý družstevník, který se aktivně účastní činnosti školky, dostává tabulkový plat. Družstvo nemá jiné zaměstnance mimo družstevníků. Každý družstevník, který pobírá plat, zvyšuje velikost svého podílu v družstvu podle velikosti majetku družstva. Podílník, který v družstvu nepracuje, má stále stejný podíl, jako byl jeho počáteční vklad. Zaměstnanci družstva si společně zajišťují stravu a bydlení, pečují o seniory, sirotky.
Zahraniční studenti a stážisté skládají závěrečnou zkoušku z pěstování dřevin. Student musí být schopen nasbírat osivo, založit družstevní školku a dopěstovat dřeviny na trvalém stanovišti do pohlavní dospělosti. Družstvo se účastní výběrových řízení a státních zakázek na výsadby a údržbu dřevin v krajině na nelesních i lesních půdách.


V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.
S pozdravem a přáním pokojného dne za spolek Ekologická organizace PagoPago, Josef Čermák