Blog

Kůrovcová kalamita je chybou člověka. V našem případě zaměstnanců, ministrů, náměstků, ministerstva zemědělství a jím dosazených ředitelů, náměstků Lesů ČR.

30.04.2018

Milí přátelé, každá bytost je zodpovědná za své konání. Od každé bytosti očekáváme tuto zodpovědnost a to, že svoji činnost bude provádět nejlépe jak může. Od jabloně se očekává že rodí jablka, brambora brambory, jestřáb reguluje počty hlodavců, zemědělec pěstuje zdravé potraviny, zdravotníci pečují o zdraví, zubař o zuby. Ministerstvo zemědělství o státní lesy a zemědělskou půdu, vodu, nerostné suroviny. Bohužel v případě ministerstva zemědělství tomu tak není.
Kůrovcová kalamita je chybou člověka. V našem případě zaměstnanců, ministrů, náměstků, ministerstva zemědělství a jím dosazených ředitelů, náměstků Lesů ČR. V důsledku změny hospodářského systému ve státních lesích a krátce po revoluci, od přímého hospodářství k výběrovým řízením, došlo a stále dochází k nekontrolovatelnému množení kůrovce.
Smrková monokultura, jak často slýcháte, není příčinou kůrovcové kalamity, stačí se podívat na lesy Ruska, Kanady, Švédska, Norska, které tvoří monokulturní porosty. Skutečnou příčinou je nezodpovědné chování ministrů ministerstva zemědělství, zaměstnanců ministerstva zemědělství a ředitelů státního podniku Lesy ČR, motivovaných touhou po zisku. Každý nese zodpovědnost za své konání. A stejně jako ji vyžadujete po zdravotnících, je třeba ji vyžadovat i po vládě a jejích zaměstnancích.
Je třeba okamžitě změnit způsob hospodaření ve státních lesích, zaměstnat a zaplatit lidi - stabilní zaměstnance Lesů ČR, zavést opět systém přímého hospodářství, zaměstnat lidi z okolních vesnic, povolat armádu, studenty a společnými silami kůrovcovou kalamitu zastavit, vykácet a odvést suché stromy, vyklidit klest, a v co nejkratším možném termínu lesní holiny zalesnit.
Kůrovcová kalamita v Jeseníkách je národní katastrofou, která pokud se rychle nevyřeší, způsobí v blízké budoucnosti vážné problémy. Odlesněná krajina rychle vysychá, ztrácí retenční schopnost, půda je vystavena extrémní větrné a vodní erozi, zvyšuje se teplota vzduchu , klesá biodiverzita.
Málokdo si uvědomuje naléhavost situace.
Prostředky na revitalizaci lesů by měli jít z majetku těch, kteří tuto katastrofu způsobili. Ministrů zemědělství, ředitelů Lesů ČR, náměstků, zaměstnanců ministerstva. Byli zvoleni a placeni každým z nás za to, že spravují státní Lesy, lesy náš všech, hospodaří s vodou, pečují o půdu, zdroje nerostných surovin tak, abychom mohli na území České republiky žít trvale udržitelným způsobem. Bohužel tito lidé již více než 20 let devastují životní prostředí a přírodu.
Je třeba spojit síly celého národa, a v co nejkratším možném termínu obnovit lesní porost na kalamitních holinách. Vypořádat se s vyníky a obnovit státní Lesy tak, aby mohly plnit svoji ekosystémovou funkci, čímž přispívají k udržitelnosti života každého z nás.
S pozdravem a přáním pokojného dne za ekologickou organizaci PagoPago Josef Čermák

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Vybrané články

Městské biokoridory

26.10.2015

1/1
Please reload

Archiv
Please reload

Podepište se
  • Grey Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now