Blog o ekologii a trvale udržitelném životě

Blog - pro lidi z města, kteří žijí jinak. Jak žít a přežít na venkově

Zvolené članky

20.06.2018

Milí přátelé, členové i další příznivci spolku Ekologická organizace PagoPago v současné době mohou žít i pracovat v lese. Na práci v lese je nejkrásnější skutečnost, že můžete být v lese, aniž byste museli dojíždět do práce ve městě, což se Vám nepoštěstí, i když žijete na venkově. Doba a naše návyky nás přivedla do situace, kdy jsme nuceni využívat auto každý den. Budujeme stále nové silnice, dojíždíme denně za prací, nákupy, do škol, plováren, za svými myšlenkami a přáními. Chodíme pozdě spát, odpočíváme pouze v době dovolené a každý náš krok provází všudypřítomný hluk.
Vaše situace se však může změnit že dne na den. Pracujeme ve dvou lokalitách a to Hrubý Jeseník- Čertova stěna a Oderské vrchy - Klokočůvek. Obě lokality jsou dostatečně vzdálené civilizaci. Jsou zde stromy, potoky s pitnou vodou, pokoj a klid. Naším domovem je příroda. Žijeme ve stanech, vaříme čaje z čerstvých bylinek, sbíráme maliny a další lesní plody. Každé ráno jdeme do práce, přičemž zdoláváme převýšení 250 vý...

16.06.2018

Milí přátelé, každý den je svátkem oslavujícím život. Každý den vychází slunce a voní vzduch ranní rosou. Každý den je jiný a přináší nám možnost žít, prožívat, vnímat krásu, jedinečnost zázraku, kterým je příroda. Život, který jsme se naučili brát jako samozřejmost je závislý na křehké rovnováze, která může být snadno narušena a zničena. Život je jedinečným a neopakovatelným darem, který můžeme zcela vědomě prožívat.
Jak a čím je život pro každého z nás, to je naše svobodná volba. Život je, ale nemusí být. Aby život byl, je třeba se o život starat. Přestaneme-li život udržovat vědomím, život zaniká. Smrt nahrazuje život a její příchod je nevratný. Každý z nás je zodpovědný za existenci života. Každý z nás může svým životem svět rozvíjet, udržovat, nebo ničit. Každý je obdařen schopnostmi a nadáním, které ho předurčují k svébytnému přístupu, k rozvíjení a zmnožení života a přírody.
Příroda je synonymem života, stejně jako Boha. Příroda je dárkyní života. Jsme neoddělitelnou součás...

14.06.2018

Příroda je jediným chrámem v kterém nacházíme více než jen své představy, očekávání a přání. Příroda je jediným chrámem, který nás pokaždé novým způsobem uvádí v úžas. Příroda nám poskytuje jako jediná možnost mlčenlivého rozjímání, setkání se sebou samým skrze ní. Příroda je vším, čím jsme my. Budeme-li přírodou, nalezneme v ní pokoj, učitele, rodiče, Boží přítomnost. Příroda má nekonečné množství podob.
Projevuje se nám ve všech možných formách. Utěšuje naše potřeby, léčí a tvoří. Příroda je všudypřítomná a všemocná. Její největší a nejkrásnější vlastností je láska. Její síla nepodmíněně milovat jde za hranici jejího života. Příroda může zemřít, bude-li to naše volba. A příroda umírá, jelikož jsme si tak zvolili.

V Olomouci spadl včera strom, z jedné strany mu kořeny rozemlely při stavbě silnice, z druhé při stavbě chodníku. Strom živořil a snažil se žít na úzkém pásku zeminy sužované suchem a solí. Jednoho dne již nemohl dál a zřítil se k zemi. Seběhli se lidé a nadávali, nikoho však...

10.06.2018

Milí přátelé, soukromé vlastnictví nám znemožňuje aktivně reagovat na měnící se stav přírody devastované člověkem. Soukromé vlastnictví je čistě lidským produktem umožňujícím nerovnoměrné a trvale neudržitelné využívání fyzikálních zdrojů. Celá příroda je stejně jako lidské tělo založena na sdílení a sounáležitost. Zvířata se pohybují, voda teče, oblaka plynou po nebi, déšť padá na zem. Pokud by příroda, nebo lidské tělo začalo fungovat na principu soukromého vlastnictví, do několika málo let by celý přírodní systém zkolaboval. Představte si, že by si ruce řekli, že jídlo je pouze jejich a přestali by Vám podávat jídlo do úst. Nebo koryto řeky, že mu patří voda která jím protéká.
Soukromé vlastnictví vede k devastaci a zániku přírody, lásky a pokoje na Zemi.
Spolek Ekologická organizace PagoPago se usnesl na tom, že veškerý majetek, který vlastní bude užívat formou družstevního vlastnictví. Jako první projekt realizujeme družstevní dům v Litovli Tři Dvory 2, sídlo spolku. Nabízíme zde...

09.06.2018

Milí přátelé, svět spočívá v pokoji. Množství bytostí žijící ve věčném klidu tento klid neopustí. Jejich klid je zářivě jasný plný světla a pokoje. Jejich klid je pevně spjat s jejich životem. Člověk nemůže svou činností tyto bytosti vyvést z životního klidu. Může působit utrpení, ale nemůže je vyvést z životního klidu. Setká-li se člověk s těmito bytostmi, zažívá jejich klid a jeho život je pokojný a plný souznění a lásky. Jejich život je projevením všeobjímající, bezpodmínečné lásky. Jejich láska jde za hranici života. Jejich život tvoří život. Těmito bytostmi jsou rostliny, kameny, voda.
Každý člověk má možnost zažít jejich blízkost, bezpodmínečnou lásku a pokoj. Je jen na nás koho si zvolíme za učitele. Každý z nás má možnost jít vlastní cestou. Každý z nás má možnost zažít jejich klid. Každý z nás má možnost přijmout jejich učení bezpodmínečné lásky. Příroda je Bůh. Budeme li věřit v sílu přírody, v její obnovující sílu, jsme součástí přírody, jsme svobodní. Budeme li věřit ve věč...

08.06.2018

Milí přátelé, svými myšlenkami utváříme svět kolem nás. Utváříme život svými myšlenkami, přáními, emocemi, vášněmi a přesvědčením. Každá myšlenka je hmotná a činná. Každé naše přání může být splněno. Je jen na nás jaký chceme svět. Každý z nás umí zpívat malovat tančit přetvářet hmotu a hlavně přetvářet sebe sama. A právě tvoření sebe sama je základním předpokladem pro spokojený život. Kolik z našich životů se mění v beztvarou hmotu, bezvýznamný odpad, který pečlivě skladujeme hluboko v našem nitru. Každé přání a touha je přitom takovým odpadem. Prvním předpokladem pro nalezení cesty je čistá mysl. Mysl nezatížená světem iluzí, strachem o neexistující budoucnost. Neboť právě myšlenky na budoucnost ji tvoří, stejně jako myšlenky a přesvědčení o přítomnosti ji mohou změnit.
Každý z nás je tvůrce, a každému z nás je dáno žít ve světě, který svojí myslí vytvoří. Každý si tvoří svoji realitu sám. Proto je důležité umět pracovat s myslí a tvořit svět, který je založen na sounáležitosti, lásc...

06.06.2018

Milí přátelé, každý okamžik, každý den života může být pro každého z nás zcela výjimečný a neopakovatelný. Stačí k tomu velice málo. Přestat sledovat televizi, poslouchat rádio, číst noviny, poslouchat učitele, nadřízené, jezdit na kolečkových bruslích stejné kolečko jako vaši sousedé. Zbavit se kolektivních informací a odejít do přírody, usednout někde pod strom. Právě v tento okamžik začínáte zažívat osobní život. Prožíváte zcela jedinečný neopakovatelný zážitek. Vnímáte přírodu všude kolem Vás, kůru stromu za Vašimi zády, hlínu a listí pod rukama, vůní lesa, zpěv ptactva, bzukot hmyzu, prohlížíte stále hlouběji krajinu jejíž se stáváte součástí. Vnímáte tep srdce, teplo, chlad, pozorujete pocity a vjemy z venčí i nitra. Jste obklopeni ději a obrazy, které vnímáte svým jedinečným způsobem a stejně tak pouze vy jste schopni tyto zážitky sdílet. Příroda prožívaná Vašimi smysly se stává zcela jedinečnou a neopakovatelnou. Možná že nabudete i přesvědčení, že právě pro tento jedinečný neo...

06.06.2018


Milí přátelé, mnozí z nás vnímají cestu ke spokojenému životu skrze sounáležitost s přírodou. Sounáležet s přírodou znamená milovat přírodu, vnímat její potřeby, v celé šíři jejího projevu. Vnímat jevy a bytosti hrubého i jemnohmotného těla přírody. Tělo, duše, duch. Otec, syn, duch svatý. Skutek, slovo, myšlenka.
Každá část nedělitelného těla přírody je jednotná pouze za účasti všech složek. Každý lidský skutek má vycházet z vědomí nedělitelnosti a kontinuality. Jedno tvoří druhé v nekonečném řetězci závislostí. Tento řetězec můžeme přerušit pouze v případě, vědomého jednání, sebekázně, střídmosti. Naše životy ovlivňují vzorce chování vštěpované od narození a přijaté za vlastní zvyky a začleněné do charakteru osobnosti. Tento řetězec z nás dělá nesvobodné bytosti, hnané strachem a naučeným jednáním v různých situacích.
Snažíme se zabezpečit na stáří a tak vyděláváme a investujeme peníze. Myslíme si, že investované peníze jsou jistota, mají svou hodnotu a můžeme se jimi, nebo jiným in...

03.06.2018

Milí přátelé, dnes jsme dojeli s kobylkou Nelou zpět na ekocentrum. Vesnice na Drahanské vrchovině kudy projíždíme, postupně zakazují používat vodu na závlahy.
Pokud pěstujete trávník, nebo bazény, pracujete ve městě a nakupujete v supermarketu, zákaz se projeví sežloutnutim trávníku a vyprázdněním bazénu. Pokud pěstujete zeleninu a ovoce zákaz se projeví tím, že přijdete o zdroj obživy. Nedostatek vody se rovněž projevuje v chovu dobytka , není li voda, není druhá seč a musíte omezit počet chovaných zvířat, jelikož nemáte krmivo na zimu. Lidé z vesnic jsou nuceni odcházet za prací do měst a jídlo nakupovat v supermarketu. Lidé ve městě dále bez jakýchkoliv omezení zavlažují pečlivě střižené trávníky, napouštějí bazény a vysedávají v kavárnách. Jenže jak dlouho?...
Člověk se soustavně snaží pokořit přírodu namísto toho aby ji miloval. A přece láska je jedinou možností jak navázat dlouhodobý příjemný vztah s přírodou. Láska, sounáležitost, respektování, upřímnost, vděčnost jsou vlastnos...

02.06.2018

Milí přátelé, tento víkend začal sběr osiva třešní. Nejjednodušším způsobem pro vyluštění osiva je nechat ovoce jemně zakvasit po dobu dvou dnů ne déle a kvas poté přepasírovat přes síto. Osivo můžete přímo vysévat, je třeba pamatovat na možnost přeléhání osiva do následujícího roku. Nebo připravit ke stratifikaci k výsevu na jaře. Výsev doporučujeme provádět do hluboké lehké půdy, ideálně na speciální záhon určený pro výsev síjí. Stromky školkujeme v prvním roce po výsevu. Máte-li někdo semena z letošních třešní, o kterých víte, že je nevysejete. Prosíme Vás o jejich zaslání, aby nepřišli na zmar, na adresu Litovel Tři Dvory 2, 78401. Na obálku prosím napište lokalitu, vzrůstnost stromu, příp. Odrůdu. Datum sběru. Mnohokrát děkujeme.
Stále platí možnost pro kohokoliv z Vás, kdo nemá možnost samosběru ovoce a jeho zpracování přijet na ekocentrum Tři Dvory 2 Litovel 78401 a ovoce si nasbírat i zpracovat. Ubytování i samosběr ovoce je zdarma. Požadujeme pouze pecky.
Pěstební činnost v ob...

Please reload

Městské biokoridory

26.10.2015

1/1
Please reload

Archiv
Please reload

Podepište se
  • Grey Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now