Blog o ekologii a trvale udržitelném životě

Blog - pro lidi z města, kteří žijí jinak. Jak žít a přežít na venkově

Zvolené članky

31.05.2018

Milí přátelé, stát ve kterém žijeme nezadržitelně spěje k feudalismu. Ať již za feudála považujeme pana Babiše, pana Milka, nebo jiné majitele půdy nemůžeme od nich čekat jiný vztah k půdě než manažersky orientovaný na zisk a tedy devastaci půdy, úbytek vody v krajině a snížení biodiverzity.
A přitom kvalitní půda je hlavním faktorem na němž závisí obnovování života. Prach jsi a v Prach se obrátíš. Tato citace nám říká o smyslu bytí člověka v přírodě naprosto vše. Často slýcháte, půda má cenu. To je ovšem velká lež. Zkuste sníst balík peněz v hodnotě půdy. Zjistíte, že je bezcenná. Její smysl spočívá ve schopnosti obnovovat život. Život nás všech, kteří jsme neoddělitelnou součástí a kteří máme podíl na těle a krvi nedělitelného těla přírody. Jaký význam má vlastnit půdu, která se proměňuje v step, poušť ? Jaký význam má pronajímat půdu těm kteří Vám snižují její úrodnost a bonitu?
Spolek Ekologická organizace PagoPago přichází s jedinečnou nabídkou všem vlastníkům půdy, kterým není lh...

30.05.2018

Milí přátelé, máte-li chvíli času, můžete ji věnovat třeba pozorování kvetoucích rostlin, nebo mláďat zvířat. Pozorujte-li přírodu, záhy pochopíte, že jste její neoddělitelnou součástí. Životní projevy a pochody jsou nám nesmírně blízké, známé. Najednou Vám dochází o co všechno nás ochuzuje průmyslová výroba potravin a masa. Je nesmírný rozdíl v životě přímo napojeném na životy ostatních naší každodenní činností a zprostředkovanou zkušeností byť na univerzitní úrovni. City, důvěra, pohledy očí, vůně, skřehotání žab, skotačení telat, mateřské mléko, déšť, páření, jsou vjemy, které nám přináší jedině každodenní účast na těle a krvi nedělitelného těla přírody.
A právě ono nedělitelné bylo člověkem rozděleno. Člověk od přírody, příroda od práva na život, zvířata od citů a bolesti, rostliny od půdy a voda od stromů. Dávno již člověk překročil hranici, kdy si příroda může pomoci sama. Nyní je její život a tedy i náš pouze v našich rukách. Dospěli jsme je třeba převzít zodpovědnost za své kon...

29.05.2018

Milí přátelé, jsme na krátkém vandru s kobylou. Cílem cesty je rodový statek pana Poláka v Luké. Pan Polák je chovatelem Norických koní a má ve stáji Norického hřebce. Již při příjezdu na statek Vám neunikne pořád

ek, výborný stav chovaných zvířat, příjemné prostředí, odborný přístup a znalosti tohoto zemědělce, chovatele, lesníka a hlavně skvělého kočího od něhož by se mohl kdokoliv, včetně pana Svobody mnoho učit. Jeho přístup ke koním vychází z jejich vzájemných potřeb a nikoliv z knih a seminářů.
Je posledním sedlákem v obci Luká a i do této poklidné obce dolehl tlak kapitalismu. Developerské stavební firmy a několik bagrů, řízené lidmi, rozparcelovali pole a obec pomalu zaplavují přistěhovalci z měst stěhující se do nových sídlišť na placato. Ovšem tito přistěhovalci přináší peníze a jejich životní styl řízený rytmem pracovní doby se zásadně liší od života zemědělců. Zemědělci na rodových statcích se řídí dnem a nocí, ročními dobami, potřebami zvířat a rostlin. Krávy, ovce, koně vy...

28.05.2018

Milí přátelé, kůrovcová kalamita v Jeseníkách ukázala mimo úbytku podzemní vody také zásadní úlohu státu ve společnosti.
Stát dlouhodobě hájí zájmy soukromých firem nad zájmy občanů.
Zájmem občanů je podle mne žít spokojený život v kruhu rodiny, přátel, blízkých, mít co jíst, kde spát, dostatek vody, vzdělání, činnost, která mi přináší obživu a je důležitá pro všechny bez rozdílu. Mít čas na osobní život, výchovu dětí, osobní zájmy. Stát by se měl zabývat o zajištění zdrojů vody , potravin a stabilního ekosystému s co největší biodiverzitou nejen pro současné obyvatele země, ale i pro všechny následující generace a bránit je před zájmy soukromých firem sledujících pouze zisk.
Skutečnost je naprosto opačná, stát hájí pouze zájmy soukromých firem sledujících pouze zisk a nezabývá se, nebo nechce řešit zájmy občanů, kterými jsou právě zajištění zdrojů současné i všem následujícím generacím.
Přičínou kůrovcové kalamity je úbytek podzemních vod. Jediné, čím se stát aktivně zabývá je kompenz...

25.05.2018

Milí přátelé, zásadní problém trvale neudržitelného Českého, ale i celosvětového hospodaření s obnovitelnými i neobnovitelnými fyzikálními zdroji spočívá v hospodaření soukromých firem a jejich napojení na vládu země. Soukromé firmy se snaží v jakémkoliv oboru o maximalizaci zisku a to za každou cenu. Pokud soukromá firma vyrábí zmrzlinu, tato tendence se projeví množstvím zmrzliny a všudypřítomnou reklamou na zmrzlinu.
Začne-li však taková firma obchodovat s fyzikálními zdroji, nebo hospodařit na orné půdě, výsledkem je globální oteplování a odumírání lesních ekosystémů, devastace zemědělské půdy, vysušování krajiny, nevratné vytěžení zdrojů surovin, zánik ekosystémů. Soukromé firmy jsou zakládány za účelem zisku. Tudíž nemůžeme čekat, že se budou zabývat ochranou lesa, zemědělského půdního fondu a jeho trvale udržitelným užíváním. K tomu by měla sloužit legislativa, ale ta je lobisticky nastavena rovněž těmito soukromými firmami, stejná situace je i na úrovni států, které se chovají...

20.05.2018

Milí přátelé, člověk je neoddělitelnou součástí přírody. Odejde-li z přírody do měst, zbaví se možnosti přímé účasti na jejím těle. Přichází o svoji svobodu, a jeho konání začíná být pro přírodu patologické. Příčinou poškozování přírody je ztráta každodenní účasti člověka na krvi a těle, jehož byl člověk neoddělitelnou součástí. Člověk který není napojen na zdroj své obživy, přestane vnímat pravdu a zákony přírody. Zákony všeobecně platné bez omezení hranicemi státu, majetkem, jazykem, legislativou. Přijímá zákony svých chlebodárců a proto, aby se jim zavděčil, získal peníze, za které si nakoupí obživu, vykonává činn

ost která poškozuje přírodu a tedy každou součást přírody. Je jediná možnost jak opět každodenně být účasten jejímu životu. Vzdát se majetku, sdílet, žít v lásce s druhými a vykonávat činnost, která Mu přináší obživu a přitom přináší prospěch všem bytostem.
S pozdravem a přáním pokojného dne za spolek Ekologická organizace PagoPago Josef Čermák

12.05.2018

Vláda se snaží udělat populistické divadelní představení "padají hlavy" a ukrýt tak své chyby za chyby druhých. Kůrovcová kalamita začala v Jeseníkách již před 5 lety, o šíření kůrovce ve spojitosti s úbytkem hladiny podzemních vod a přenechání hospodaření ve státních lesích soukromým firmám kontrolovaných soukromými firmami formou státních zakázek a omezení vlivu odborníků z řad lesníků na hospodaření ve státních lesích, zemědělských podnicích, se mluví od doby, kdy Ministerstvo zemědělství v roce 1992 začalo rušit systém přímého lesního hospodářství a rozprodávat majetek lesů ČR v čemž pokračují všechna následující Ministerstva zemědělství . Soukromé firmy nakupují dřevo od ministerstva zemědělství velmi levně a prodávají draho. Stejně jako, nerostné suroviny, vodu, neobnovitelnou devonskou vodu čerpanou z hlubin země v pitné kvalitě, 1m3 vody nakupují firmy přeprodávající vodu za Korunu a deset haléřů. Ministerstva zemědělství současná i všechna minulá rozprodala státní zemědělskou...

04.05.2018

Milí přátelé, stále častěji se setkáváme s manažerskými projekty skrytými pod rouškou ochrany přírody a krajiny, nabízející lidem možnost finančně pomoci přírodě. Lidé žijící ve městě, odtržení od přírody pociťují nedostatek, který však nelze uspokojit mocí, majetkem ani penězi. Jejich touha po přírodě zůstává nenaplněná. Nové náboženství "ekologie" má své manažery, kněze a kazatele. Nové náboženství je založeno na utrpení přírody, způsobované člověkem, a možnosti odpuštění za účast na tomto námi způsobovaném utrpení formou odpustků. Nabízí člověku, žijícímu odděleně od přírody, účast na jejím věčném životě. Příroda byla vydána do rukou člověka. Ten ji využívá k uspokojení svých potřeb a zvyšování životní úrovně. Lidé, kteří svoji prací, životním stylem, životem ve městě přírodu poškozují, platí novým kněžím, kazatelům a manažerům ekologie odpustky za své konání. A tak není výjimečné zaplatit neziskové organizaci tisíc korun za vysazení jednoho stromu, jehož nákupní cena je sto korun....

Please reload

Městské biokoridory

26.10.2015

1/1
Please reload

Archiv
Please reload

Podepište se
  • Grey Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now