Blog o ekologii a trvale udržitelném životě

Blog - pro lidi z města, kteří žijí jinak. Jak žít a přežít na venkově

Zvolené članky

30.04.2018

Milí přátelé, každá bytost je zodpovědná za své konání. Od každé bytosti očekáváme tuto zodpovědnost a to, že svoji činnost bude provádět nejlépe jak může. Od jabloně se očekává že rodí jablka, brambora brambory, jestřáb reguluje počty hlodavců, zemědělec pěstuje zdravé potraviny, zdravotníci pečují o zdraví, zubař o zuby. Ministerstvo zemědělství o státní lesy a zemědělskou půdu, vodu, nerostné suroviny. Bohužel v případě ministerstva zemědělství tomu tak není.
Kůrovcová kalamita je chybou člověka. V našem případě zaměstnanců, ministrů, náměstků, ministerstva zemědělství a jím dosazených ředitelů, náměstků Lesů ČR. V důsledku změny hospodářského systému ve státních lesích a krátce po revoluci, od přímého hospodářství k výběrovým řízením, došlo a stále dochází k nekontrolovatelnému množení kůrovce.
Smrková monokultura, jak často slýcháte, není příčinou kůrovcové kalamity, stačí se podívat na lesy Ruska, Kanady, Švédska, Norska, které tvoří monokulturní porosty. Skutečnou příčinou je ne...

29.04.2018

Milí přátelé, obnova Jesenických lesů je vyjádřením svobody každého z nás. Bytost žijící ve svém přirozeném prostředí, přírodě, vykonává činnost, která jí přináší obživu a současně je tato činnost prospěšná všem. Datel vyklove z pod kůry stromů červy, získá potravu a jeho činnost ozdraví strom, les, v kterém spolu s dalšími nachází útočiště, rodinu, zdroj obživy a učení. Stejně jako datel i člověk má v přírodě své nezastupitelné místo. Jeho úlohou stejně jako rostlin a ostatních tvorů je chránit zemi. Půdu. Každý tvor vytržený ze svého přirozeného prostředí, přírody, která mu poskytuje obživu, uvržený do zajetí, zbaven kontaktu s přírodou přestává být přírodě a druhým prospěšným. Stává se otrokem svého pána, ten mu poskytuje obživu, útočiště, učení, které slouží jeho zájmům a cílům. Stejně jako člověk zdomestikoval prase, nechal se zdomestikovat i on sám. Za pravidelnou stravu, byt a plat vyměnil svobodu a nezávislost, Stratil smysl života, přišel o sounáležitost a svůj vlastní význam....

26.04.2018

Milí přátelé, práce, která respektuje zákony přírody a vychází ze sounáležitosti s přírodou, lásky jednoho k druhému, které jsme neoddělitelnou součástí, je činností přinášející člověku a všem dalším tvorům obživu a smysl života. Člověk odešel do měst, opevnil se kamenem, kovem a sklem.
Odešel od přírody, opustil své přirozené prostředí. Jeho práce přestala mít smysl a stala se destruktivní. Člověk za hradbami nevidí přímý dopad své činnosti a přestal pociťovat odpovědnost za své konání.
Tento stav se katastrofálně projevuje ve všech lidských profesích včetně lesnictví a zemědělství. Krátce po revoluci ve spojitosti se vznikem firmy Less, státní podnik Lesy ČR ruší jeden z nejdokonalejších systému lesního hospodářství a nahrazuje ho systémem státních zakázek a výběrových řízení na hospodaření v lesích.
Systém lesních hospodářů byl nahrazen managementem lesa. Z lesa odešli koně, lidé, s nimi i úcta, respekt a sounáležitost člověka k přírodě.
Systém lesních hospodářů založený na znalosti...

Please reload

Městské biokoridory

26.10.2015

1/1
Please reload

Archiv
Please reload

Podepište se
  • Grey Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now